markus spiske r1BS0pzlr1M unsplash

In 2015 publiceerde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om zo een eind te maken aan wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de universiteiten spannen zich in om met hun onderzoek bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen.
De VSNU (Vereniging van Nederlandse universiteiten) maakt deze inspanningen zichtbaar in maandelijkse online magazines.

Iedere maand stelt de VSNU een online magazine samen dat gewijd is aan de Nederlandse bijdragen aan een van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Bekijk hier de E-zines
SDG E-zine
SDG 13: Klimaatactie Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 13
SDG 15: Leven op het land Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 15
SDG 14: Leven in het water Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 14
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 9
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 12
SDG 2: Geen honger Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 2
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 16
SDG 8: Waardig werk en economische groei Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 8


Deze e-zines staan ook op de website van de VSNU.