Er zijn in Nederland 25 waterschappen. Waterschappen zorgen voor het beheren van water in kanalen,sloten en meren en onderhouden alle installaties en gebouwen zoals gemalen, sluizen en waterkeringen.  Ook hebben ze inspraak bij nieuwe plannen in de ruimtelijke ordening. 

Waterbeheer is nodig voor zowel de recreatie, de agrarische bedrijven, de scheepvaart en de bescherming tegen overstromingen. Er liggen dus veel taken op het bordje van deze oeroude waterschappen. Over de interessante geschiedenis lees je in het hoofdstuk Watergeschiedenis.


Ontdek meer over klimaatverandering